Pyramidensaufen

piramide drinken

Het piramide-drinkspel voor experts - drinkpiramides

Piramide drank

Voor het partyspel pyramidedrinken heb je een skatkaart, wat alcohol en natuurlijk een gezonde dorst nodig. Voor aanvang van het spel worden de kaarten, zoals de naam al doet vermoeden, op tafel gelegd in de vorm van een piramide, d.w.z. in de bovenste rij is er één kaart, in de tweede rij zijn er twee kaarten, in de derde drie, in de vierde vier, in de vijfde vijf enz. Het is ook leuk om op een bierpongtafel te spelen.

Vijf tot zes rijen kaarten worden aanbevolen. Met hoeveel rijen uiteindelijk gespeeld wordt, is geheel aan de spelers. Het is belangrijk dat de kaarten met de afbeelding naar beneden worden neergelegd. Voordat de speler begint, moet elke speler een fles bier, een paar shots of een andere alcoholische drank klaar hebben staan.

De overige kaarten worden één voor één door de spelers getrokken. Dan onthoudt elke speler de getrokken kleur - d.w.z. harten, ruiten, klaveren of schoppen. Het trekken van kaarten kan ook plaatsvinden voordat de piramide wordt geplaatst.

Aan het begin van het spel wordt de eerste kaart van de onderste rij piramides opengedraaid, bijvoorbeeld de rij met zes kaarten als je met zes rijen speelt. Degene wiens kleur wordt geraakt door de onthulde kaart, moet een slokje nemen van de drank die aan het begin is bereid. Nu worden de kaarten in de onderste rij één voor één onthuld en wordt de procedure op dezelfde manier herhaald.

Als een kleur wordt geraakt, moet de overeenkomstige speler een slokje alcohol drinken. Het onthullen van de kaarten gaat verder in de tweede rij van onderen. De moeilijkheidsgraad van het spel neemt toe doordat nu als "straf" voor een kleurslag niet één, maar twee slokjes gedronken moeten worden. In de derde rij zijn er drie slokjes, in de vierde vier, in de vijfde vijf enz.

Als je de kleur hebt van de kaart in de top van de piramide, d.w.z. de kaart in de bovenste rij, moet je al je drankjes opdrinken of alle resterende shots leegmaken en kun je vieren als winnaar van het spel. Gelukkig dronkenschap! Als alternatief kan ook de speler die met zijn reeks de meeste kaarten heeft geraakt, als winnaar worden aangewezen. Tijdens het spel moet ervoor worden gezorgd dat alle spelers voldoende worden voorzien van alcohol.